Boeken

omslag Fluke Duitstalig tijdschrift over walvissen en wavisvaart met nadruk op geschiedenis en verzamelen


De Fluke Heft 34
2019 - nummer 1
Cachalotpresse, Emden, Duitsland
€ 13,70

De Fluke is een Duitstalig tijdschrift over walvissen en walvisvaart met een nadruk op de geschiedenis en het materieel erfgoed. Maar daarnaast bevat het ook reisverslagen, boekbesprekingen en stukjes over strandingen van walvissen, bescherming en wetenschappelijke nieuwtjes over zeezoogdieren.

prent met gebruik net voor de walvisvangst van een walvis in Japan

Gebruik van een net voor het vangen van een walvis in Japan

Er is veel kritiek uit Europa op Japan van wege de walvisvangst. Daarbij wordt vaak te gemakkelijk vergeten dat vanuit Noorwegen en IJsland ook grote aantallen walvissen gevangen worden. Er zijn heel weinig mensen die zich verdiepen zich in de historische en culturele achtergrond van de Japanse walvisvaart. In deze "Fluke" staan twee artikelen over de geschiedenis van de georganiseerde walvisvangst in Japan. Deze begon rond 1570, toen men vanaf de kusten op walvissen begon te jagen. Opvallend is dat Japanners daarbij ook netten gebruikten, "entanglement" avant la lettre. De omgang van de Japanners met mens en dier wordt bepaald door twee grote religieuze tradities, het Shintoïsme en het Boeddhisme. Enerzijds leidt dat er toe dat de dood als minder absoluut, en daardoor ook als minder erg wordt beschouwd. Anderzijds is er ook een meer respectvolle omgang met de natuur dan wij gewend zijn. Bijzonder is dan ook te lezen dat de zielen van de gevangen walvissen vaak door kleine gedenktekens geëerd werden. Foetussen uit gedode walvissen kregen zelfs vaak een waardige begrafenis.

walvisvaarders bij Pico Azoren

Walvisvaarders bij Pico, Azoren. Detail uit "The Grand Panorama of a Whaling Voyage"

In New Bedford kan men het grootste schilderij van de V.S. bewonderen. Het heeft een lengte van 400 meter en is 2,5 meter hoog. Het heeft als titel "The Grand Panorama of a Whaling Voyage around the World". Het geeft het verhaal weer van een wereldreis van een walvisvaarder en daarbij worden allerlei interessante plaatsen aangedaan. De schrijver van het artikel hierover in deze Fluke, Thomas Lika weet hierover beeldend te vertellen zodat er een levendig beeld wordt verkregen van de wereld van de walvisvaarders rond 1850.

Iedereen kent het verhaal van Moby Dick. Maar niet iedereen weet dat deze novelle gebaseerd is op een waargebeurde geschiedenis: De ondergang van de Amerikaanse walvisjager "Essex" op 20 november 1820. Deze werd door twee ramstoten van een enorme potvisstier tot zinken gebracht. Over dit drama verteld Claus Barthelmess op meeslepende wijze in deze Fluke.

Daarnaast zijn er mededelingen over verzamelwaardige objecten en filatelistische uitgaven. Interessant is ook het stukje over de stranding van een potviskalf op de Schotse kust en het kaartje dat daarbij getoond wordt van strandingen van vrouwelijke potvissen in Groot Brittannië. Verder is er een verslag van een reis naar Spitsbergen en een artikel over de huidige IJslandse walvisjacht. En nog veel meer.

Raymond

Verder informatie over de "Fluke" vindt men op de website.

Website van "Fluke"

Dit nummer is te bestellen door een mail te sturen naar Alfred Schmidt. De prijs is € 13,70 inclusief porto naar Nederland.

alfred@schmidt-fluke.de