Boeken

omslag boek The North Atlantic Right Whale van Joann Hamilton-Barry over biologie, bedreiging en bescherming van de Noordatlantische Noordkaper met afgbebeeld een moeder Noordkaper met kalf

Hamilton-Barry Joann
The North Atlantic Right Whale
Past, Present and Future
Nimbus Publishing Ltd, Canada, 2019
ISBN:978-1771087483, 100 p € 16,99

De Noord-Atlantische Noordkaper is één van de grootste en één van de meest bedreigde zoogdieren ter wereld. Hij werd bijna uitgeroeid door de walvisjacht. In 1935, toen de jacht op deze soort verboden werd, waren er nog slechts zo'n 100 dieren over. Daarna kwam er een periode van herstel waarbij de populatie langzaam groeide tot zo'n 400 dieren. Maar deze groei is voorbij. Zowel een hoge sterfte als een lage reproductie maken uitsterven, als er niets verandert, onvermijdelijk.

Joan Hamilton-Barry heeft een informatief boekje gescheven over deze iconische soort, die ook ooit de Europeese wateren bevolkte. Er zijn inleidende hoofdstukken over de walvisvaart en over biologie en gedrag van de Noordkapers. Vervolgens wordt er ingegaan op wat de huidige bedreigingen zijn voor deze walvis die voorkomt voor langs dicht bevolkte kusten van de U.S. en Canada en in zijn verspreidingsgebied is er dan ook heel veel menselijke activiteit. Door de auteur wordt hij dan ook een "urban whale" genoemd. Veel van de bedreigingen voor de Noord-Atlantische Noordkaper zijn dan ook direct van mensen afkomstig. Gelukkig zijn er ook heel veel initiatieven om deze soort te redden en daarbij worden soms innovatieve oplossingen bedacht. Joan Hamilton-Barry geeft in haar boek een goed overzicht van de bedreigingen, wat er zoal gedaan wordt en wat er gedaan zou moeten worden om deze Noordkaper te redden.

Het boekje geeft ook korte informatie over het whalewatchen. Interessant is te lezen dat in de USA een whalewatch boot minimaal op 450 meter afstand van een Noord-Atlantische Noordkaper moet blijven en dat in Canada deze afstand slechts 100 meter is. Nuttig is ook de lijst met musea en bezoekerscentra langs de Amerikaanse Oostkust waar men nader kan kennismaken met de Noordkaper.

De auteur maakt erg goed gebruik van illustratie's en groote en kleine kadertjes om haar verhaal te verduidelijken en toe te lichten. Bovendien wordt gedurende het hele boek individuele walvissen, onder de naam waaronder ze bekend zijn in de "Right Whale Catalog", opgevoerd om het verhaal te illustreren. Het gevolg is een levendig en toegankelijk boekje, dat de aandacht van de lezer weet te pakken en vast te houden. De vaquita moeten we opgeven, bij de Noord-Atlantische Noordkaper mogen wij dat nog niet doen. Het boek is aan te raden voor iedereen die zich betrokken voelt bij het voortbestaan van deze walvis.

Raymond

Right Whale Catalog

Adopt a Whale, or Two

Canadian Whale Institute

Canadian Stranding Network MARS

afbeelding Noordatlantische Noordkaper Eubalaena glacialis